Επιστροφές Προϊόντων 

Επιστροφές προϊόντων γίνονται μόνο στην περίπτωση που το προϊόν που θα επιστραφεί είναι ακριβώς στην αρχική κατάσταση που το παραλάβατε και εντελώς αχρησιμοποίητο. Χρονικό όριο επιστροφής ορίζεται σε 14 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του εφόσον έχετε ήδη ενημερώσει την εταιρία μας εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς κατά την μεταφορά ή κατά την τοποθέτηση/συναρμολόγηση από μέρους σας, η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη. 

Για να επιστρέψετε ένα προϊόν παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: info@bikelounge.gr . Επιστροφές χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρεία δεν γίνονται αποδεκτές.